فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,07,18
فال ورق ( سری گشنیز )
گشنیز

سیزده ) مردی با مو های تیره - صادق - صمیمی.
( ۲۷ ژانویه - ۲۵ فوریه - ۲۳ مارس - ۲۱ اوریل - ۱۹ می - ۱۷ ژوین - ۱۵ ژوییه - ۱۳ اوت - ۱۱ سپتامبر - ۹ اکتبر - ۷ نوامبر - ۵ دسامبر )
دوازده ) زنی با مو های تیره - قوی - جذاب - کارگشا. ( ۲۸ ژانویه - ۲۶ فوریه - ۲۴ مارس - ۲۲ اوریل - ۲۰ می - ۱۸ ژوین - ۱۶ ژوییه - ۱۴ اوت - ۱۲ سپتامبر - ۱۰ اکتبر - ۸ نوامبر - ۶ دسامبر )
یازده ) یک دوست قابل اطمینان. ( ۲۹ ژانویه - ۲۷ فوریه - ۲۵ مارس - ۲۳ اوریل - ۲۱ می - ۱۹ ژوین - ۱۷ ژوییه - ۱۵ اوت - ۱۳ سپتامبر - ۱۱ اکتبر - ۹ نوامبر - ۷ دسامبر )
ده ) دریافت پول از طریقی غیر منتظره - هدیه - خوش شانسی.
(۳۰ ژانویه - ۲۸ فوریه - ۲۶ مارس - ۲۴ اوریل - ۲۲ می - ۲۰ ژوین - ۱۸ ژوییه - ۱۶ اوت - ۱۴ سپتامبر - ۱۲ اکتبر - ۱۰ نوامبر - ۸ دسامبر )
نه ) یک رابطه عاطفی جدید. ( ۳۱ ژانویه - ۲۹ فوریه - ۲۷ مارس - ۲۵ اوریل - ۲۳ می - ۲۱ ژوین - ۱۹ ژوییه - ۱۷ اوت - ۱۵ سپتامبر - ۱۳ اکتبر - ۱۱ نوامبر - ۹ دسامبر )

هشت )
جناح مخالف - خطر در عجولت. ( ۲۸ مارس - ۲۶ اوریل - ۲۴ می - ۲۲ ژوین - ۲۰ ژوییه - ۱۸ اوت - ۱۶ سپتامبر - ۱۴ اکتبر - ۱۲ نوامبر - ۱۰ دسامبر )
هفت ) ثروت - هشدار در مورد دخالت بیجا. ( ۲۹ مارس - ۲۷ اوریل - ۲۵ می - ۲۳ ژوین - ۲۱ ژوییه - ۱۹ اوت - ۱۷ سپتامبر - ۱۵ اکتبر - ۱۳ نوامبر - ۱۱ دسامبر )
شش ) موفقیت در کسب. ( ۳۰ مارس - ۲۸ اوریل - ۲۶ می - ۲۴ ژوین - ۲۲ ژوییه - ۲۰ اوت - ۱۸ سپتامبر - ۱۶ اکتبر - ۱۴ نوامبر - ۱۲ دسامبر )
پنج ) کمک از جانب دوست یا همسر. ( ۳۱ مارس - ۲۹ اوریل - ۲۷ می - ۲۵ ژوین - ۲۳ ژوییه - ۲۱ اوت - ۱۹ سپتامبر - ۱۷ اکتبر - ۱۵ نوامبر - ۱۳ دسامبر )
چهار ) بد شانسی. ( ۳۰ اوریل - ۲۸ می - ۲۶ ژوین - ۲۴ ژوییه - ۲۲ اوت - ۲۰ سپتامبر - ۱۸ اکتبر - ۱۶ نوامبر - ۱۴ دسامبر )
سه ) ازدواج یا توافقی موفقیت امیز. ( ۲۹ می - ۲۷ ژوین - ۲۵ ژوییه - ۲۳ اوت - ۲۱ سپتامبر - ۱۹ اکتبر - ۱۷ نوامبر - ۱۵ دسامبر )
دو ) ناراحتی - مخالفت. ( ۳۰ می - ۲۸ ژوین - ۲۶ ژوییه - ۲۴ اوت - ۲۲ سپتامبر - ۲۰ اکتبر - ۱۸ نوامبر - ۱۶ دسامبر )
یک ) توازن - هماهنگی - مالکیت - بدست اوردن - عشق.
( ۳۱ می - ۲۹ ژوین - ۲۷ ژوییه - ۲۵ اوت - ۲۳ سپتامبر - ۲۱ اکتبر - ۱۹ نوامبر - ۱۷ دسامبر )


 

فال