فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,07,17
فال ورق ( سری دل )

دل

سیزده ) سخاوتمند - بی پروا - مهربان - مردی با مو های روشن.
(۳۰ ژوئن - ۲۸ ژوئیه - ۲۶ اوت - ۲۴ سپتامبر - ۲۲ اکتبر - ۲۰ نوامبر - ۱۸
دسامبر )

دوازده ) قابل اطمینان - زنی با مو های روشن. ( ۲۹ ژوییه - ۲۷ اوت - ۲۵ سپتامبر - ۲۳ اکتبر - ۲۱ نوامبر - ۱۹ دسامبر )
یازده ) یک دوست خوب - جوانی با مو های روشن. ( ۳۰ ژوییه - ۲۸ اوت - ۲۶ سپتامبر - ۲۴ اکتبر - ۲۲ نوامبر
- ۲۰ دسامبر )
ده ) خوش شانسی - خوشبختی. ( ۳۱ ژوییه - ۲۹ اوت - ۲۷ سپتامبر - ۲۵ اکتبر - ۲۳ نوامبر - ۲۱ دسامبر )
نه ) کارت ارزو - بر اورده شدن ارزو. ( ۳۰ اوت - ۲۸ سپتامبر - ۲۶ اکتبر - ۲۴ نوامبر - ۲۲ دسامبر )
هشت ) دعوت - جدایی. ( ۳۱ اوت - ۲۹ سپتامبر - ۲۷ اکتبر - ۲۵ نوامبر - ۲۳ دسامبر )
هفت ) یک شخص غیر قابل اعتماد. ( ۳۰ سپتامبر - ۲۸ اکتبر - ۲۶ نوامبر - ۲۴ دسامبر )
شش ) خوش شانسی غیر منتظره - سخاوت. ( ۲۹ اکتبر - ۲۷ نوامبر - ۲۵ دسامبر )
پنج ) حسادت. ( ۳۰ اکتبر - ۲۸ نوامبر - ۲۶ دسامبر )
چهار ) تغییرات - امکان مسافرت - امکان به تعویق افتادن چیزی. 
( ۳۱ اکتبر - ۲۹ نوامبر - ۲۷ دسامبر )
سه ) احتیاج به دقت و توجه - نوعی اخطار. ( ۳۰ نوامبر - ۲۸ دسامبر )
دو ) موفقیت - دوستی. ( ۲۹ دسامبر )
یک ) خوشبختی - عشق - دوستی. ( ۳۰ دسامبر )
 


  


فال