فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,06,10
( قسمت 67 ) ( فال رمل )

در این قبیل موارد که سوال به چیزی پنهان شده در زمین مربوط است, کلا اگر علامت مورد در هیچ خانه دیگری تکرار نشده باشد یعنی ان چیز هنوز در همان مکان قرار دارد و اگر در خانه یا خانه هایی دیگر تکرار شده است یعنی اینکه از جای اولیه اش تغییر مکان داده. در این سوال فرضی مان, قاضی و وفق دهنده هر دو از علایم متوسط و گذرا هستند. علامت مورد (شانس زیاد) بهترین علامت ممکن برای چنین سوالی است ولی وقتی که با علامت جویا (باخت) جمع می شود علامت زندان را (که در اینجا به معنی محرومیت است.) می سازد. یعنی من ان جواهرات را بر اثر سهل انگاری, کوتاهی و یا اشتباهی که خود موجبش هستم از دست می دهم. در اینجا وجود زاویه ۶۰ درجه امید بخش است. حالا برای تفسیر نهایی این فال ممکن است به مطالب مختلفی فکر کنید ولی اگر فال برای خودتان است و یا برای شخصی که می توانید با او مصاحبه هم داشته باشید, تفسیر خیلی اسان تر می شود. به عنوان مثال و برای طولانی نشدن مطلب فقط به ذکر چند نمونه از ان می پردازم: 
-- جواهرات توسط برادر,خواهر و یا یکی از همسایه ها تصاحب شده است .
-- جواهرات را از جایی که بوده منتقل کرده و در قبرستان پنهان کرده اند.
-- برادر,خواهر و یا یکی از همسایه ها می تواند در پیدا کردن ان کمک کند.
-- جواهرات در مالکیت شخصی است که پس از مرگ او به عنوان ارث به من تعلق خواهد گرفت.
-- در واقع جواهراتی وجود نداشته و فقط یک شایعه بوده است !
با کمی دقت و تعمق شما هم می توانید تفسیر های دیگری پیدا کنید ولی اگر این فال واقعا برای خودتان باشد مسلما حالت های غیر ممکن را نا دیده گرفته و توجه خود را در یک یا دو حالتی که از همه ممکن تر است متمرکز خواهید کرد.  

فال