فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,05,28
ترجمه ( قسمت 45 )


 اگر تصرف , مجاورت و یا دگرگونی مشاهده نشد باید به دنبال اخرین  شاخص که ترجمه است بگردید. ترجمه یعنی قرار گرفتن یک علامت غریبه ( که نه علامت جویا است و نه علامت مورد ) در کنار جویا و مورد. به مثال زیر توجه کنید.
۱)شادی - ۲)پسر - ۳)راه - ۴)مردم - ۵)سفید - ۶)پسر - ۷)دختر - ۸)شانس کم - ۹)سر اژدها - ۱۰)قرمز - ۱۱)الحاق - ۱۲)غم.
سوال در مورد یک جشن بوده و متعلق به خانه شماره پنج . مشاهده می کنید که پسر در مجاورت خانه های جویا و مورد قرار گرفته است .در اینجا پسر مترجم است.

( قسمت ۴۶ )

مترجم نشان دهنده این است که تقریبا انتظار هر چیزی را می توان داشت. معنی علامت سازنده ترجمه خیلی مهم است. فرض کنید اگر سوال مان در مورد حل شدن مشکلی باشد, پسر نشان دهنده این است که باید منتظر ناملایمات و ناهنجاری هایی بود. اگر علامتی گذرا از قبیل قرمز بود یعنی با سختی های بسیار حل خواهد شد. در صورتی که هیچکدام از چهار نمودار ذکر شده شکل نگرفته باشند نیز پیدا کردن جواب میسر است که توضیح خواهم داد.
  


فال