فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,05,16
سود ( قسمت 12 )

سود

*   *

*

*   *

*

  معنی علامت ) موفقیت - بهره - کسب - مطلوب برای مسایل مادی  ماهیت ) پابرجا  عضو بدن ) باسن  روز هفته ) پنج شنبه  تشبیه ) دو تا عدد ۷ که یکی بالای دیگری قرار گرفته است.

 


فال