فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,05,10
از طرح سوال تا قاضی ( قسمت 9 )
بنابر این از قسمت 2 که سوال مطرح شد تا قسمت 8 که قاضی مشخص شد , صفحه شما باید شبیه به جدول زیر باشد : ( ادامه دارد... )

مادر۱

مادر۲

مادر۳

مادر۴

*  *

*

*

*

*  *

*  *

*  *

*

*  *

*  *

*

*  *

*  *

*

*

*  *

فرزند۱

فرزند۲

فرزند۳

فرزند۴

*  *

*  *

*  *

*  *

*

*  *

*  *

*

*

*  *

*

*

*

*

*  *

*  *

نوه۱

نوه۲

نوه۳

نوه۴

*

*  *

*  *

*  *

*  *

*

*

*

*  *

*

*

*  *

*

*

*  *

*  *

شاهد راست

شاهد   چپ

*

*  *

*

*  *

*

*

*  *

*  *

 

قاضی

*

*

*    *

*    *

 

 

 

فال