فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,07,29
فال ورق ( سری پیک )

  

پیک

سیزده ) مردی با موهای تیره - جاه طلب.
( ۱ ژانویه )
دوازده ) زنی با موهای تیره - فریبا - جذاب - بی مرام.
( ۲ ژانویه )
یازده ) جوانی با موهای تیره - شخصی خوش قلب.
۳ ژانویه - ۱ فوریه )
ده ) نگرانی.
( ۴ ژانویه - ۲ فوریه )
نه ) بد شانسی - تاخیر - مجادله.
۵ ژانویه - ۳ فوریه - ۱ مارس )
هشت ) ناراحتی - مخالفت.
۶ ژانویه - ۴ فوریه - ۲ مارس )
هفت ) هشدار در مورد امکان بهم خوردن یک دوستی.
۷ ژانویه - ۵ فوریه - ۳ مارس - ۱ اوریل )
شش ) بهبود شرایط زندگی.
۸ ژانویه - ۶ فوریه - ۴ مارس - ۲ اوریل )
پنج ) تشویش - اضطراب - دخالت.
۹ ژانویه - ۷ فوریه - ۵ مارس - ۳ اوریل - ۱ می )
چهار ) حسادت - دردسر شغلی.
۱۰ ژانویه - ۸ فوریه - ۶ مارس - ۴ اوریل - ۲ می )
سه ) جدایی(احتمالا ناشی از بی اعتمادی).
۱۱ ژانویه - ۹ فوریه - ۷ مارس - ۵ اوریل - ۳ می )
دو ) رسوایی - شایعه - فریب - حیله.
۱۲ ژانویه - ۱۰ فوریه - ۸ مارس - ۶ اوریل - ۴ می )
یک ) مشکلات - یک رابطه عاطفی توام با مشکل.
( ۱۳ ژانویه - ۱۱ فوریه - ۹ مارس - ۷ اوریل - ۵ می - ۳ ژوین - ۱ ژوییه )

ژوکر ) ۳۱ دسامبر.

ادامه دارد.

 فال