فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,06,14
شخصیت علایم ( قسمت 70 ) ( فال رمل )

سفید ) صلح جو - صادق - سخاوتمند - خجالتی - پول خرج کن.
شانس زیاد ) سخاوتمند -  مقرراتی.
الحاق ) با هوش - رفیق باز - پول خرج کن - غیر قابل اطمینان.
دختر ) احساساتی - بد اخلاق - رسیدگی به ظاهر.
پسر ) دردسر جو - مایل به شروع بحث و دعوا.
باخت ) صادق - زود عصبانی - محترم.
مردم ) بی قرار و عاشق سفر.
سود ) خجالتی - لجوج - سر و وضع اراسته.
دم اژدها )
شیاد - غیر قابل اطمینان - خطرناک.
سر اژدها ) صادق - درستکار - خوش باطن.
شانس کم ) مغرور - جسور - خشن - دست و دلباز - صادق - فروتن.
راه ) عاشق سفر - خوش اخلاق ولی بد عصبانی.
شادی ) با هوش - صادق - خوش باطن - شاید خیلی مذهبی.
غم ) کینه جو - تند خو - حقه باز - جدی.
قرمز ) بد زبان - دردسرجو.
زندان ) بخشنده - فروتن - نجیب - اصیل - خوش قلب - خشن.
فرم ظاهری و شخصیت علایم میتوانند در شناسایی
افراد ناشناس خیلی مفید باشند. به عنوان مثال در (قسمت ۶۸) اگر ترجمه وجود شخص سومی را نشان دهد , با استفاده از ظاهر و شخصیت و حتی رنگ و با توجه به معنی خانه ای که ترجمه در ان قرار گرفته است , می توان به شناسایی ان شخص کاملا نزدیک شد.
 

فال