فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,06,13
فرم ظاهری ( قسمت 69 ) ( فال رمل )

سفید ) میانه قد - صورت گرد - چشمان کوچک - سر بزرگ - احتمال داشتن ریش.
باخت ) میانه قد -
قدرتمند - گردن کشیده - شانه های فراخ - صورت گرد - دهان کوچک - چشمان جذاب - احتمال وجود اثاری از قبیل چاقو بر چهره یا دست.
دختر ) جذاب - گردن کشیده - میانه قد - چشمان جذاب - چهره گرد.
پسر
) کوتاه قد - اغلب با چهره ای قرمز رنگ - چشمان کوچک - دندان های نا مرتب.

سود ) میانه قد - شانه های کوچک - گوش های کوچک - دهان کوچک - چشمان بزرگ - تمایل دارد همیشه به زمین نگاه کند. 
الحاق ) میانه قد - خوش هیکل - جذاب و زیبا - چشمان جذاب - اگر ریش داشته باشد کوتاه و مرتب است.
مردم ) بلند و لاغر - چهره کشیده و جذاب ولی هیکل نه چندان - احتمال داشتن ریش - احتمال علامت بخصوصی در کنار یک چشم.
شانس زیاد ) میانه قد و لاغر - چهره گرد و شاید اندکی زرد رنگ - چشمان بزرگ - دندان های کوچک.
شانس کم ) قوی هیکل - میانه قد - چهره رنگ پریده - بینی خیلی بزرگ - پیشانی بزرگ - مو های ژولیده - گردن کلفت.
قرمز ) قوی هیکل - چهره شکسته - احتمال لکه های قرمز در صورت - احتمال صدای کلفت.
زندان ) کوتاه قد - سینه فراخ - چهره تیره - چشمان و دهان کوچک - گردن کوتاه و کلفت.
راه ) میانه قد و اندکی چاق - رنگ پریده - احتمال علامت بخصوصی در چهره (مثل مردم)
شادی ) قد بلند و قوی - بینی بزرگ - پیشانی بزرگ - موهای ژولیده.
غم ) قد بلند و لاغر - چهره تیره - موهای ژولیده - اندام نا متناسب.
دم اژدها ) هیکل کشیده و قلمی - بینی دراز - چشمان بزرگ.
سر اژدها ) میانه قد - چهره جذاب - بینی دراز - دهان بزرگ - موهای نامرتب.
     


فال