فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,06,09
( قسمت 66 )

 ابتدا به گرد اوری اطلاعات و سپس به ربط دادن انها می پردازیم :
-- جویا ) باخت .
-- مورد ) شانس زیاد .
-- مجموع جویا و مورد ) زندان .
-- قاضی ) شانس کم . گذرا .
-- شاهد راست ) شادی .
-- شاهد چپ ) قرمز .
-- وفق دهنده ) الحاق . گذرا .
-- زاویه ۶۰ درجه ) علامت مورد در خانه سوم تکرار شده است .
-- معنی خانه سوم ) در میان موارد مختلفی که به خانه سوم تعلق دارند , نکاتی که ممکن است برای این سوال مورد استفاده قرار بگیرند را جدا می کنیم که عبارتند از: خواهر - برادر - همسایه - محیط اطراف - شایعه .
-- تکرار دیگری از مورد در خانه هشتم .
-- معنی خانه هشتم .

فال