فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,06,04
( قسمت 60 )

روش دوم ) اگر روش قبلی نتیجه ای نداشت از این فرمول استفاده کنید :
با جمع کردن علایم خانه های اول و پنجم , یک مادر اول جدید بسازید. خانه های دوم و ششم جمع شده و مادر دوم جدید را می سازند. جمع خانه های سوم و هفتم به تشکیل مادر سوم جدید منجر می شود. خانه های چهارم و هشتم نیز جمع شده و مادر چهارم جدید را می سازند. حالا مثل اینکه از ابتدا که سوال را طرح کردید این ۴ مادر را داشته اید به بقیه فال ادامه دهید.

فال