فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,06,04
( قسمت 59 )

اگر توسط روش هایی که قبلا ذکر شد به نتیجه بارزی نرسیدید از این دو روش می توانید استفاده کنید:
روش اول ) علایم خانه های اول و چهارم را با یکدیگر جمع کرده و یک شاهد راست جدید بسازید. با جمع کردن خانه های هفتم و دهم , یک شاهد چپ جدید تشکیل دهید. حالا شواهد جدید را جمع کرده و قاضی جدید را پیدا کنید. تصور کنید که با همان علایم و صفحه قبلی , این شواهد و قاضی را داشته اید و مجددا مطابق روش های ذکر شده نتیجه را تفسیر کنید.

فال