فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,06,04
یک روش ساده برای دیدن هاله Aura

در شرایطی که (از نظر نوری) چراغ اطاق روشن و چراغ راهرو خاموش است و شما بین این دو (پشت به روشنایی و رو به تاریکی) ایستاده اید, با انگشتان از هم باز شده دو دست تان را به یکدیگر نزدیک کرده و نوک انگشتان تان را به همدیگر تماس دهید. دست ها را به فاصله ۲۰ تا ۲۵ سانتی متری صورت تان نگاه دارید و در حالی که به ارامی انها را از هم جدا می کنید, به نوک انگشت ها مستقیما نگاه کنید.(حداکثر ۱۵ سانتی متر جدا کنید.) 
نوار های سفید رنگی که مثل نوار های کشی به نظر می ایند, بین نوک انگشتان خواهید دید. !!
فال