فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,05,30
زوایا ( قسمت 48 )

 زاویه ها دیگر مواردی هستند که باید در نظر گرفته شوند. چهار نوع زاویه مورد نظر عبارتند از ۶۰درجه - ۹۰درجه - ۱۲۰درجه و در نهایت ۱۸۰ درجه یا همان نقطه مخالف. برای سهولت در توضیح زوایا و چون نوع علایم فعلا مهم نیستند فقط به ترتیب خانه ها توجه کنید. زاویه ۶۰ درجه :
 وقتی که علامت جویا تکرار شده و به شکلی در کنار خانه مورد قرار بگیرد که یک خانه بین شان فاصله باشد. فرض کنید که سوال به خانه ششم ربط داشته است. وجود زاویه ۶۰ درجه خوب و مساعد محسوب می شود.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲


فال