فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,05,28
( قسمت 42 )


 مثال برای حالت اول) در صفحه ای جدید علایم زیر را به ترتیب ذکر شده رسم کرده و علایم تکرار شده را علامت بگذارید:
۱)مردم ـ ۲)پسر ـ ۳)سر اژدها ـ ۴)شادی ـ ۵)دختر ـ ۶)راه ـ ۷)باخت ـ ۸)شانس کم ـ ۹)دم اژدها ـ ۱۰)سود ـ ۱۱)الحاق ـ ۱۲)سر اژدها.
سوال این بوده که
ایا کدورت و اختلافی که با همسایه خود دارم برطرف خواهد شد؟ طبق معمول جویا در خانه اول قرار دارد. چون سوال به همسایه مربوط می شود باید خانه سوم را به عنوان خانه مورد انتخاب کرد. علامت سر اژدها که در خانه مورد وجود دارد در خانه شماره دوازده نیز تکرار شده و مجاورت ساخته است (به خانه جویا چسبیده). یعنی اینکه کدورت به احتمال قریب به یقین بدون سعی و کوششی از جانب من بر طرف خواهد شد. ماهیت علامت نباید فراموش شود. (در مورد ماهیت علایم و تاثیر انها بعدا توضیح خواهم داد).

( قسمت ۴۳ )

مثال برای حالت دوم) حالا که تا حدودی با علایم اشنا شدید دیگر احتیاجی به کشیدن صفحه برای فهمیدن مثال ها ندارید. به حالتی که در زیر پیش امده توجه کنید :
۱)شادی ـ ۲)باخت ـ ۳)مردم ـ ۴)دختر ـ ۵)راه ـ ۶)الحاق ـ ۷)دم اژدها ـ ۸)پسر ـ ۹)شادی ـ ۱۰)سر اژدها ـ ۱۱)غم ـ ۱۲)سود.
سوال در مورد احتمال استخدام شدنم توسط شرکتی که مورد نظرم است می باشد. این مطلب بنابر ماهیتش به خانه دهم تعلق دارد. توجه کنید که چگونه علامت جویا (شادی) در خانه نهم تکرار شده و مجاورت ساخته است. تفسیر این جواب این است که به احتمال زیاد استخدام خواهم شد ولی باید برای انجام شدنش کوشش کنم.
 


فال