فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,05,23
( قسمت 28 )

حالا که با روش تشکیل علایم و معانی انها اشنا شدید می توانید دست به کار شده و برای مسایل ساده که مثبت یا منفی بودن جواب برایتان کافی است فال بگیرید البته فراموش نکنید که تجربه در تفسیر علایم و اشکال در هر نوع روش طالع بینی مهم ترین عامل شمرده می شود. در مجموع یک قاضی خوب معرف جواب مثبت و قاضی بد جواب منفی است. با توجه به اینکه قاضی از شواهد راست و چپ تشکیل می شود, با این سه حالت کلی مواجه می شوید : قاضی خوب که از دو شاهد خوب متشکل شده بهترین حالت محسوب می شود. قاضی بد که از دو شاهد بد درست شده باشد بدترین حالت است. اگر قاضی (خوب یا بد) از یک شاهد خوب و از یک شاهد بد به وجود امده باشد باید جواب را متوسط محسوب کرد. همچنین از نظر زمان, شاهد راست معرف گذشته, شاهد چپ اینده و قاضی زمان فعلی مورد پرسیده شده را نشان می دهد. البته همانطور که من با جواب های ساده قانع نبوده و همیشه جویای جزییات بودم شما هم حتما ترجیح می دهید با صفحه Geomancy و خانه های ۱۲ گانه اشنا شده که بتوانید جواب هایی دقیق و با جزییات زیاد دریافت کنید. از قسمت بعدی پس از توضیح صفحه به سراغ خانه ها رفته و انها را یک به یک توضیح می دهم.  

  


فال