فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,05,16
قرمز ( قسمت 20 )

قرمز

*   *

*

*   *

*   *

   معنی علامت ) خطر - شوم - وحشی گری - شهوت - برای مقاصد خوب, نا مطلوب و برای مقاصد بد, مطلوب است   ماهیت ) گذرا   عضو بدن ) اعضائ تناسلی   روز هفته ) سه شنبه   تشبیه ) جام واژگون شده.


 


فال