فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,05,16
( قسمت 11 )

در شرح علایم به این نکات توجه کنید :     معنی علامت )   مفهوم و خصوصیات کلی یک علامت.       ماهیت )   اگر در سوال پرسیده شده زمان مطرح است باید به پابرجا یا گذرا بودن علامت توجه کرد. به عنوان مثال اگر سوال این است که باز کردن یک رستوران چه نتیجه ای خواهد داشت و قاضی بدست امده بهره است با توجه به اینکه بهره یک علامت پا برجاست جواب را می توان به این شکل تفسیر کرد که باز کردن ان رستوران سود داشته و تا مدت زیادی این سود ادامه خواهد داشت. ولی اگر قاضی شانس کم است که علامتی گذرا محسوب می شود می توان نتیجه گرفت که رستوران در شروع موفقیت امیز است ولی پس از مدتی با رکود یا شکست روبرو می شود.         عضو بدن )   هرکدام از علایم معرف عضوی از بدن نیز محسوب می شود. بنابراین اگر سوال در مورد بیماری , بهبودی و ..... است باید به عضوی که علامت معرفی می کند بیشتر توجه کرد.           روز هفته )   هر علامت معرف روزی از هفته است.           تشبیه )   برای سهولت حفظ کردن علایم , هر علامت با توجه به مفهوم کلی که دارد به چیزی تشبیه شده است. ( ادامه دارد... )


فال