فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,05,09
نوه ها - شواهد راست و چپ - قاضی ( قسمت 8 )
با جمع کردن مادرهای یک و دو ( به طریقی که ذکر خواهد شد ) اولین نوه ساخته می شود. مادرهای سه و چهار, دومین نوه را می سازند. فرزندان یک و دو, سومین نوه و فرزندان سه و چهار, چهارمین نوه را تشکیل می دهند. مجموع نوه های یک و دو, شاهد سمت راست و مجموع نوه های سه و چهار, شاهد سمت چپ را می سازند. در نهایت شواهد راست و چپ نیز با یکدیگر جمع شده و قاضی یا به عبارتی نتیجه نهایی را می سازند.   طریق جمع کردن :  فرد* + فرد* = زوج**       زوج** + زوج** = زوج**       فرد* + زوج** = فرد*      زوج** + فرد* = فرد*    حالا برای روشن تر شدن مطلب به مثال قسمت قبل بر گشته و نوه ها , شواهد و قاضی را مشخص می کنیم :

مادر ۱

مادر ۲

نوه اول

زوج*  *

فرد*

فرد*

زوج*  *

زوج*  *

زوج*  *

زوج*  *

زوج*  *

زوج*  *

زوج*  *

فرد*

فرد*

مادر ۳

مادر ۴

نوه دوم

فرد*

فرد*

زوج*  *

زوج*  *

فرد*

فرد*

فرد*

زوج*  *

فرد*

فرد*

زوج*  *

فرد*


فال