فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,05,06
( قسمت 7 )
مادر ها را به ترتیب از راست به چپ کنار همدیگر قرار می دهیم و با بهم پیوستن اولین سطر انها (سطر قرمز رنگ) از راست به چپ اولین فرزند را ساخته و ان را از بالا به پایین یادداشت میکنیم. سطر دوم مادر ها (سطر سبز رنگ) به ترتیب ذکر شده سازنده دومین فرزند و سطر های سوم و چهارم فرزند سوم و چهارم را  تشکیل می دهند. حالا فرزندها را نیز به ترتیب از راست به چپ یادداشت می کنیم :
مادر ۱ مادر ۲ مادر ۳ مادر ۴

*  *

*

*

*

*  *

*  *

*  *

*

*  *

*  *

*

*  *

*  *

*

*

*  *

فرزند ۱

فرزند ۲ فرزند ۳ فرزند ۴

*  *

*  *

*  *

*  *

*

*  *

*  *

*

*

*  *

*

*

*

*

*  *

*  *

(ادامه دارد...)

فال